Nazorg bij ontslag van de Intensive Care (IC)

De overgang van de IC naar de verpleegafdeling kan groot zijn. Daarom bieden wij nazorg aan.

Heftige gebeurtenis

Een opname op de Intensive Care kan indrukwekkend zijn voor u en uw naasten. Voor veel mensen kost het tijd om hiermee om te gaan, zowel geestelijk als lichamelijk. U kunt een gedeelte van de tijd “kwijt” zijn en vragen hebben over wat er gebeurd is op de IC. Ook kunt u herinneringen hebben die u niet kunt plaatsen of slaapproblemen hebben. Daarbij kan de opname op de Intensive Care voor uw familie een heftige ervaring zijn geweest. De spanningen en onzekerheid moeten ook door hen verwerkt worden.

IC nazorg

De afdeling Intensive Care biedt op 2 momenten nazorg:
1. Meteen na het ontslag van de Intensive Care;
2. Een aantal maanden na ontslag op de IC nazorgpoli.

IC ontslag
De revalidatiezorg door bijvoorbeeld de fysiotherapeut of logopedist zal op de verpleegafdeling worden voortgezet. Als het nodig is, zullen andere (medisch) specialisten die u op de IC behandeld hebben dit ook op de verpleegafdeling doen.

1. De CIV-verpleegkundige op de afdeling

We willen de overgang van Intensive Care naar de afdeling zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom komt er een verpleegkundige van de IC (de consulterend IC-verpleegkundige) u de eerste 2 dagen na ontslag van de Intensive Care op de verpleegafdeling bezoeken. De CIV-verpleegkundige kijkt hoe het met u gaat en beantwoordt vragen over de IC-opname. Zij overlegt ook met de afdelingsverpleegkundige over de zorg die u krijgt.

2. De IC nazorgpoli

Ondersteuning voor u of uw naasten
De IC nazorgpoli heeft aandacht voor lichamelijke, geestelijke en geheugenklachten die na een IC-opname kunnen bestaan. Op deze poli wordt samen met u en uw naasten gekeken of er meer zorg nodig is. Er is een nauwe samenwerking met andere specialisten, zoals revalidatieartsen en longartsen. Wij bellen u ongeveer 6 tot 8 weken na uw ontslag. Dan vragen wij hoe het met u gaat en plannen wij een afspraak met u om op de IC nazorgpoli te komen. Het is gebruikelijk om dat 3 maanden na het ontslag van de IC te doen. Het kan zijn dat u op een ander moment behoefte heeft aan IC nazorg. Laat ons dat weten als wij u bellen of neem zelf contact op via de gegevens hieronder.

Contact

U bereikt het IC nazorgteam via nazorgpoli.ic@mumc.nl of 043-3876393
Meer weten? Kijk op www.intensivecare.mumc.nl of bij de patiëntenvereniging IC Connect, of https://icconnect.nl. 

IC
Bed op de IC
Sluit de enquête