Kinderen op bezoek

Wij moedigen het bezoek van kinderen op onze IC aan. Het is belangrijk om kinderen, hoe jong ook, te betrekken bij de ziekte van een naaste. 

Kinderen hebben recht op eerlijke informatie. Ook al proberen we ze te "beschermen" tegen onplezierig nieuws, ze hebben vaak toch door dat er iets aan de hand is. Kinderen voelen het verdriet van volwassenen feilloos aan. Als een kind niet weet wat er aan de hand is, bedenkt het meestal zijn eigen verhaal. Deze fantasie is vaak erger dan de werkelijkheid.

Door kinderen niet erbij te betrekken, plaatsen we ze in een isolement en zetten we ze letterlijk aan de kant. Probeer de situatie uit te leggen in begrijpelijke taal aangepast aan de leeftijd van het kind. Wees eerlijk en realistisch. Als een kind goed wordt voorbereid, kan een bezoek aan de IC heel waardevol zijn. Door hun onbevangenheid brengen ze ook vaak de nodige "lucht" in een situatie. Vertel wat het kind kan verwachten; hoe de persoon er uitziet, wat voor apparatuur rondom het bed staat en waarvoor deze dient. Laat kinderen niet te lang bij de zieke. Indien de aandacht verslapt, laat het kind dan met een familielid van de afdeling weggaan. Laat het bijvoorbeeld een tekening maken in de wachtkamer.

U kunt een kind helpen met de situatie om te gaan door:

  • Te vertellen dat niemand schuld heeft aan de ziekte
  • Aan te geven wat thuis veranderen zal door ziekte. Benoem ook wat hetzelfde blijft
  • De normale gang van zaken zoveel mogelijk door te laten gaan (spelen met/bij vriendjes, bezoeken clubje, schoolreisje)
  • Op school en andere relevante plaatsen aangeven dat een naaste van het kind opgenomen is op de IC

Indien u als ouders of familie hulp wenst bij de begeleiding van het kind kan de verpleegkundige de hulp van de pedagogisch medewerker inschakelen. Mogelijk kunnen we zo bijdragen aan het voorkomen van verwerkingsproblematiek in de toekomst.

Voor meer informatie, folders en filmpjes voor kinderen, zie ook https://icconnect.nl/voor-kinderen/. 

Sluit de enquête