Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn artsen die zich na het behalen van hun artsexamen specialiseren.

Op de Intensive Care werken arts-assistenten die zich specialiseren in chirurgie, anesthesiologie, interne geneeskunde of cardiologie of opgeleid worden tot spoedeisende hulp arts. Arts-assistenten werken onder begeleiding van een intensivist. Afhankelijk van hun ervaring mogen ze zelfstandig visite lopen op de afdeling en medische handelingen uitvoeren.

Sluit de enquête