De insturend arts regelt, voordat hij contact opneemt met de MICU-coördinator, elders een adequaat IC-bed voor de betreffende patiënt. De insturend arts legt de toestand van de patiënt voor aan de MICU-coördinator, die de gegevens verzamelt en vastlegt. Hij/zij belt hiervoor met telefoonnummer 043-3872777.

Op basis van de verzamelde gegevens stelt de MICU-coördinator vast of de criteria voor MICU-transport juist zijn toegepast en in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een MICU-transport. Indien er een positief transportadvies gegeven wordt, worden er afspraken gemaakt over het tijdstip van transport met de insturend arts en de Centrale Post Ambulancezorg (meldkamer ambulancezorg) welke de inzet van de MICU-ambulance verzorgt.

Contactgegevens:
Telefoon MICU-coördinator: 043-3872777
E-mailadres: micu.team@mumc.nl

Onderstaande transportlijst kunt u gebruiken naast de telefonische aanmelding. In het kader van patiëntveilgheid is het belangrijk dat de overdracht van essentiële informatie tussen de diverse hulpverleners correct verloopt. Het ingevulde formulier (alleen de linkerzijde invullen) kunt u faxen naar nr. 043-3874330.

Namens het MICU-team, 
Dank voor uw medewerking.

 

Sluit de enquête