Hygiëneregels

Patiënten op de IC zijn vaak erg ziek en hebben een verminderde afweer tegen infecties. Bacteriën die infecties veroorzaken zijn steeds vaker ongevoelig voor veelgebruikte antibiotica, waardoor ze moeilijker te behandelen zijn. 

Wij vragen bezoekers de handen voor en na het bezoek aan hun naaste te ontsmetten. De dispensers met deze desinfectielotion bevinden zich direct na de klapdeuren bij binnenkomst op de IC.

Bij patiënten met een besmettelijke infectie of een zeer sterk verminderde afweer, worden extra beschermingsmaatregelen getroffen. Deze zogenaamde isolatiemaatregelen worden aangegeven met een gekleurde instructiekaart op de deur van de patiëntenkamer. Er gelden dan extra hygiënemaatregelen voor alle medewerkers en ook voor de bezoekers. Vraag aan de verpleegkundige uitleg over wat u moet doen. Als u of iemand in uw omgeving (mogelijk) een besmettelijke ziekte heeft, overleg dan met de arts of verpleegkundige over de bezoekmogelijkheid en/of te nemen voorzorgsmaatregelen.

Sluit de enquête