Behandelwensen en informed consent

Behandelwensen

De zorgverleners van het MUMC+ doen er alles aan om hun patiënten de juiste zorg te bieden. Toch kunnen er redenen zijn om over behandelwensen te spreken, bijvoorbeeld als u zelf niet wilt dat bepaalde behandelingen worden uitgevoerd.

Informed consent

Informed consent betekent letterlijk geïnformeerde toestemming. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) dienen patiënten toestemming te geven voor een medische behandeling. Dit nadat ze goed en volledig geïnformeerd zijn over hun toestand (diagnose) en eventuele behandeling. Echter bij spoedeisende zorg, zoals op de IC, is het soms niet mogelijk eerst toestemming te vragen aan patiënt of contactpersoon.

Behandeling zonder toestemming is mogelijk indien 'onverwijlde uitvoering van de verrichting nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen' (WGBO). In dit geval kan de behandeling al gestart worden zonder toestemming, rekening houdend met de eventueel afgesproken behandelwensen. Na starten van de behandeling zal dit zo snel mogelijk door de arts besproken worden, indien mogelijk met de patiënt en anders met de contactpersoon. Er zal uitleg gegeven worden over de behandeling en de eventuele complicaties die kunnen optreden.

Indien u meer vragen heeft over "informed consent" kunt u terecht bij de behandelend arts.

Sluit de enquête