Intensivisten

Intensive Care geneeskunde vormt een eigen kennisdomein waarvoor een specifieke opleiding vereist is. De opleiding tot intensivist is een medische vervolgopleiding in het aandachtsgebied IC voor onder andere internisten, anesthesiologen, chirurgen, cardiologen, neurologen en longartsen. De opleiding tot intensivist vindt plaats in de laatste fase, of na het afronden, van de opleiding tot medisch specialist.

Sluit de enquête