Het ontslag

Hoe lang de patiënt op de IC moet blijven, kunnen we niet voorspellen. Dat hangt van veel factoren af. De arts vertelt het de patiënt als hij/zij voldoende hersteld is om naar een andere afdeling te gaan. Over de overplaatsing wordt de contactpersoon tijdig ingelicht door de verpleegkundige. De patiënt wordt dan overgeplaatst naar een medium-care afdeling of een verpleegafdeling van het MUMC+. Tevens is het mogelijk dat de patiënt naar een ziekenhuis in haar/zijn eigen regio overgeplaatst wordt.

Een belangrijk verschil op de verpleegafdeling is dat er minder verpleegkundigen en artsen aanwezig zijn. Op de afdeling hebben zowel de verpleegkundigen als de artsen de verantwoordelijkheid voor een groter aantal patiënten. Gezien het herstel van de patiënt is dat verantwoord. De afspraken voor gesprekken met de behandelend arts worden op alle afdelingen anders geregeld. Afspraken die tijdens het verblijf op de IC gemaakt zijn, lopen niet automatisch door op de afdeling. Er kunnen opnieuw afspraken gemaakt worden met verpleegkundigen en artsen van die afdeling.

De overplaatsing gebeurt meestal aan het eind van de ochtend of begin van de middag. Het kan gebeuren dat de overplaatsing op een ander tijdstip plaatsvindt dan gepland, als de situatie of activiteiten op de IC of de vervolgafdeling dat noodzakelijk maken. Bij ontslag van de IC wordt een uitgebreid verslag gemaakt voor de verpleegafdeling en voor de huisarts.

Sluit de enquête