Medisch maatschappelijk werk

U bent ziek en u bent daarvoor opgenomen of in behandeling in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Mogelijk kan deze ziekte, opname of behandeling voor spanning zorgen op verschillende gebieden. Denk aan onder andere werk, relatie, gezin, financiën.

Wat is maatschappelijk werk?

Wij kunnen u en uw naasten ondersteunen ten aanzien van problemen en de gevolgen hiervan die samenhangen met het ziek zijn. Het medisch maatschappelijk werk kan u begeleiden bij bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Hoe blijft het thuis zo goed mogelijk doorgaan?
 • Hoe ga ik om met mijn persoonlijke emoties?
 • Hoe kan ik ziekenhuisbezoek en werken combineren?
 • Hoe kan ik als ouder of partner een ziek gezinslid begeleiden en waarom vind ik dat nu zo moeilijk?
 • Voorziet de sociale wetgeving in de kosten die de ziekte met zich meebrengt? 

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?

 • Psychosociale hulpverlening: wij richten ons op de problemen die voorkomen in de interactie tussen de patiënt en diens omgeving. Wisselwerking en factoren in de persoon zelf, tussen personen onderling en in de omgeving.
 • Concrete en informatieve hulpverlening: denk aan verlofregelingen, bewindvoering, bijstand en patiëntenorganisaties.
 • Onderzoek en rapportage: onderzoeken van mogelijkheden op gebied van voorzieningen en instanties, maar ook op het niveau van de patiënt zelf.
 • Signalering van maatschappelijke knelpunten, bezuinigingen: signalering, belangenbehartiging en preventie.
 • Werken met vrijwilligers.
 • Werken met sociale netwerken: zoals de naasten, maar ook de professionele hulpverlening welke betrokken is.
KLIK HIER VOOR DE FOLDER:
AANDACHT VOOR FAMILIE EN/OF VRIENDEN OP DE INTENSIVE CARE

 

Team maatschappelijk werk
Sluit de enquête