De Intensive Care

Het MUMC+ behoort tot één van de acht academische centra van Nederland. De Intensive Care van het MUMC+ is onderdeel van het Centrum voor Acute en Kritieke Zorg (CAKZ) en levert zorg aan acute en kritiek zieke patiënten.

U kunt om verschillende redenen op de IC worden opgenomen, bijvoorbeeld na een operatie of na een (acute) verslechtering op een verpleegafdeling. Na een operatie weet u meestal van tevoren dat u na de operatie een tijdlang op de IC verpleegd wordt, onder andere na een open hartoperatie, een vaatchirurgische operatie of een neurochirurgische operatie.
Een ander deel van de patiënten wordt opgenomen via de spoedeisende hulp. Soms worden patiënten vanuit andere ziekenhuizen overgeplaatst naar het MUMC+ voor meer specialistische behandeling.

De afdeling

De afdeling Intensive Care bestaat uit verschillende units (D3, E3, F3 en H3). 

Elke unit beschikt over bedden op een zaal en bedden in éénpersoonskamers. Elk bed is uitgerust met medische bewakingsapparatuur. Deze apparatuur dient om de hartactie, bloeddruk, temperatuur, het zuurstofgehalte en andere belangrijke lichaamsfuncties te controleren. Medicijnen worden meestal via een spuit en/of pomp toegediend. Het kan nodig zijn de patiënt te beademen. De beademingsmachine neemt dan de ademhaling over. Dat gebeurt via een buisje in de luchtpijp.
Op zaal liggen tussen andere patiënten kan nadelen hebben, zoals minder privacy en geluidsoverlast. Mocht u hier hinder van ondervinden dan kunt u dit te allen tijde met het verplegend personeel bespreken. Ook over het functioneren van de medische apparatuur aan bed zal de verpleegkundige of afdelingsarts u graag informeren.

Op de IC wordt ook regelmatig aanvullend onderzoek gedaan, zoals bloedonderzoek en röntgenonderzoek. De zaalarts onderzoekt de patiënt lichamelijk. De verpleging verzorgt de patiënten meerdere malen per dag. Verder krijgt de patiënt bezoek van een fysiotherapeut en eventueel een diëtiste.

Op zaal liggen tussen andere patiënten kan nadelen hebben, zoals minder privacy of geluidsoverlast. Dit kunt u altijd met het personeel bespreken. Ook over het functioneren van de medische apparatuur aan bed zal de verpleegkundige of afdelingsarts u graag informeren.

Het behandelteam

Het behandelteam op de IC bestaat uit meerdere disciplines, zoals artsen en verpleegkundigen. Allen zijn gespecialiseerd om patiënten te behandelen en te verzorgen op een IC-afdeling of daarvoor in opleiding. Een intensivist is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van patiënten op een IC. Hij of zij is de medisch eindverantwoordelijke arts. Bij IC-patiënten is het belangrijk om het beleid steeds aan te passen aan de vaak wisselende situatie. Daarom lopen de artsen meerdere keren per dag visite. Dagelijks vindt er een overleg plaats waarbij de verpleegkundige, de IC-artsen, de verwijzende artsen, de medisch microbioloog en zo nodig andere artsen of paramedici aanwezig zijn. Hier worden alle IC-patiënten besproken en het beleid bepaald. Dat zal altijd in zeer nauwe samenspraak zijn met de eigen behandelaar van de patiënt.

Sluit de enquête