De Intensive Care

De afdeling Intensive Care van het Maastricht UMC+, ook wel afgekort als IC, is een level 3 IC. Letterlijk betekent 'Intensive Care' intensieve zorg. Op deze afdeling worden patiënten 24 uur per dag bewaakt en behandeld door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Deze doen er alles aan om ernstig zieke patiënten zo goed mogelijk door een kritieke, soms levensbedreigende fase heen te helpen. Een IC-opname is een ingrijpende gebeurtenis en komt voor de patiënt en zijn naasten soms zeer onverwacht. Als een patiënt op de IC ligt, is hij vaak zelf niet meer aanspreekbaar.

De afdelingen

De afdeling Intensive Care bestaat uit vier units: D3, E3, F3 en H3. De Intensive Care (D3, E3 en F3) heeft 27 IC bedden en H3 heeft 6 HDCU (High Dependency Care Unit) bedden. Alle patiënten na een open hartoperatie worden (geclusterd) op afdeling F3 opgenomen. Alle andere IC-afdelingen zijn ontclusterd, dat wil zeggen dat patiënten van alle voorkomende specialismen naast elkaar worden verpleegd. Soms is het nodig om patiënten van F3 naar één van de andere IC's over te plaatsen. Op de HDCU liggen patiënten die Intensive Care zorg nodig hebben maar niet beademd worden.

U kunt om verschillende redenen op de Intensive Care worden opgenomen. Bijvoorbeeld na een operatie of na een (acute) verslechtering op een verpleegafdeling. Na een operatie weet u meestal van tevoren dat u na de operatie een tijdlang op de Intensive Care verpleegd wordt. Onder andere na een open hartoperatie, een vaatchirurgische operatie of een neurochirurgische operatie.

Een ander deel van de patiënten wordt opgenomen via de spoedeisende hulp. Soms worden patiënten vanuit andere ziekenhuizen overgeplaatst naar het MUMC+ voor meer specialistische behandeling.
 
Elke unit beschikt over bedden op zaal en bedden in éénpersoonskamers. Elk bed is uitgerust met medische bewakingsapparatuur. Deze apparatuur dient om de hartactie, bloeddruk, temperatuur, het zuurstofgehalte en andere belangrijke lichaamsfuncties te controleren. Medicijnen worden meestal via een spuit en/of pomp toegediend. Het kan nodig zijn de patiënt te beademen. De beademingsmachine neemt dan de ademhaling over. Dat gebeurt via een buisje in de luchtpijp.

Op de IC wordt ook regelmatig aanvullend onderzoek gedaan, zoals bloedonderzoek en röntgenonderzoek. De zaalarts onderzoekt de patiënt lichamelijk. De verpleging verzorgt de patiënten meerdere malen per dag. Verder krijgt de patiënt bezoek van een fysiotherapeut en eventueel een diëtiste.

Op zaal liggen tussen andere patiënten kan nadelen hebben, zoals minder privacy of geluidsoverlast. Dit kunt u altijd met het personeel bespreken. Ook over het functioneren van de medische apparatuur aan bed zal de verpleegkundige of afdelingsarts u graag informeren.

Het behandelteam

Het behandelteam op de Intensive Care is groot en bestaat uit meerdere disciplines, zoals artsen en verpleegkundigen. Allen zijn gespecialiseerd om patiënten te behandelen en te verzorgen op een Intensive Care afdeling of daarvoor in opleiding. Een intensivist is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van patiënten op een Intensive Care. Hij of zij is de medisch eindverantwoordelijke arts. Bij IC-patiënten is het belangrijk om het beleid steeds aan te passen aan de vaak wisselende situatie. Daarom lopen de artsen meerdere keren per dag visite. Dagelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats waarbij de verpleegkundige, de Intensive Care artsen, de verwijzende artsen, de medisch microbioloog en zo nodig andere artsen of paramedici aanwezig zijn. Hier worden alle Intensive Care patiënten besproken en het beleid bepaald. Dat zal altijd in zeer nauwe samenspraak zijn met zijn/haar eigen behandelaar.