IC Connect

IC Connect is een patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten maar ook voor hun naasten.

Op de website van deze organisatie vindt u onder andere algemene informatie over een IC, voeding en behandeling. Ook over ziektebeelden en uw rechten en plichten kunt u hier informatie vinden, en over wat er gebeurt na de IC-opname.

IC Connect

 

Sluit de enquête