Herstel na een IC-opname

Na een opname op de IC kan het een tijd duren voordat u weer hersteld bent en terug kunt keren naar uw dagelijkse leven. Vaak hangt dit af van de duur en ernst van uw ziekte en daarvoor verleende behandeling en zorg. Herstel kan worden belemmerd door lichamelijke en geestelijke symptomen en ongemakken.

Het ziektebeeld en de noodzakelijke behandeling en medicatie die u hebt ontvangen tijdens uw verblijf op de IC kunnen aanleiding geven tot lichamelijke en/of psychische klachten. Er kan sprake zijn van zwakke conditie, spier- en zenuwpijn, slechte eetlust, slaapproblemen, nachtmerries en flashbacks, angst, depressie, snel geëmotioneerd zijn, stress of geheugen- en concentratieproblemen. Deze klachten kunnen tijdens en na het ziekenhuisverblijf het herstel belemmeren en de kwaliteit van uw dagelijks leven beïnvloeden. Deze klachten komen vaak voor en zijn onderdeel van het herstelproces.

In de folder hiernaast vinden u en uw directe familie/naasten hierover meer informatie zodat u beter kunt inschatten wat uw weg naar herstel inhoudt en beantwoorden we de meest gestelde vragen. 

Sluit de enquête