Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Post Intensive Care Syndroom

Een behandeling op de intensive care is ingrijpend. Het kan zijn dat de patiënt na zijn verblijf op de IC nog langere tijd klachten en ongemakken ervaart, die zijn vooruitgang of zijn beleving daarvan kunnen hinderen. Lichamelijke klachten, zoals spierzwakte en ook psychologische klachten, zoals vergeetachtigheid, depressie en post-traumatische stressstoornis kunnen voorkomen. We noemen dit het Post Intensive Care Syndroom (PICS).

Dagboekje

Binnen de IC van het MUMC wordt de mogelijkheid geboden om een dagboek bij te houden dat bedoeld is als naslagwerk voor de patiënt en zijn naasten.
De patiënten die bij ons op de IC worden opgenomen worden vaak gedurende een korte of langere periode in slaap gehouden en herinneren zich weinig of niets van deze vaak ingrijpende periode.
Tijdens de herstelfase na de intensieve zorg kan dit veel vragen oproepen. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten na een langdurig verblijf op de IC problemen kunnen hebben met het verwerken van deze periode.
De patiënt kan een gedeelte van de tijd ‘kwijt’ zijn, door bijvoorbeeld (slaap)medicatie of het ziek zijn. De patiënt kan tijdens de opname nare dromen en angstgevoelens gehad hebben. Ook kunnen er vervelende herinneringen zijn of herinneringen die u niet begrijpt. Patiënten kunnen hierdoor angstgevoelens, slaapstoornissen en nare dromen hebben en zodoende een verhoogde kans op het krijgen van een PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom).  
Het dagboek is bedoeld om deze leegte op te vullen en daarmee te helpen met de verwerking van deze periode en het voorkomen cq beperken of verhelpen van het PTSS.


Nagesprek

De Intensive Care onderneemt nazorgactiviteiten om u steun te bieden bij de verwerking. Neem gerust contact op met de IC afdeling voor een afspraak, of vraag hiernaar bij de verpleegafdeling waar u na de IC verblijft. U kunt na het IC-verblijf een verzoek indienen voor een nagesprek met een arts en/of verpleegkundige. Zo’n gesprek kan verhelderend werken als u na de opname op de IC nog met vragen of onduidelijkheden geconfronteerd wordt over het IC-verblijf.
Als u zich wilt aanmelden voor een gesprek, kunt u tijdens kantooruren bellen naar 043-3876393. U kunt ook een email sturen naar nazorgpoli.ic@mumc.nl

 

Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête