De Mobiele Intensive Care Unit (MICU)

MICU is de afkorting van Mobiele Intensive Care Unit. Het MICU-team van het Maastricht UMC+. bestaat uit een intensive care-arts, een intensive care-verpleegkundige, een ambulance verpleegkundige en een ambulance chauffeur. Voor het transport van de patiënten wordt gebruik gemaakt van een, speciaal voor dit vervoer aangepaste, ambulance met bijbehorende apparatuur.

Beschikbaarheid MICU-team

Transporten vinden plaats van 07.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week. Gedurende deze tijd staat het MICU-team paraat. Tijdens de nacht is het MICU-team telefonisch bereikbaar via het dienstsein van de IC, tel: 043-3876543 (centrale MUMC+).

Doelgroep

In principe valt elk interklinisch transport van een IC-patiënt ouder dan 16 jaar onder de definitie MICU-transport. Uitzondering hierop vormen volgens de concept NVIC-richtlijnen spoed- en begeleid vervoer.

Indicatiecriteria

De primaire indicatie voor transport van een IC-patiënt is het ontbreken van adequate zorg op de locatie waar de patiënt verblijft. Dit kan veroorzaakt worden door het ontbreken van technische faciliteiten zoals continue venoveneuze hemofiltratie of diagnostische mogelijkheden als CT-scan, MRI of angiografie. Er kan ook sprake zijn van het ontbreken van expertise zoals bijvoorbeeld neuro- of cardiopulmonale chirurgie, interventieradiologie en transplantatiegeneeskunde. Daarnaast is een regelmatig voorkomende reden van interklinische overplaatsing het op dat moment niet beschikbaar hebben van adequate zorg, nadat een patiënt is gestabiliseerd. Te denken valt aan plaatsgebrek op de IC van het betreffende ziekenhuis. Terugplaatsing van de patiënt naar het verwijzende ziekenhuis als de patiënt geen specifieke expertise meer nodig heeft is een secundaire indicatie voor MICU-transport.

 

Sluit de enquête