Op de IC worden patiënten behandeld, verpleegd en bewaakt met behulp van allerlei apparatuur. Elke patiënt is aangesloten op een bewakingsmonitor die onder andere de hartslag, ademhaling en bloeddruk bewaakt. Regelmatig komt het voor dat de apparatuur 'alarm' geeft. Er zullen dan lampjes oplichten of er is een pieptoon te horen. Laat u zich daar niet door afschrikken, de verpleegkundigen en artsen weten precies wat er in een dergelijk geval gedaan moet worden of wanneer een arts moet worden gewaarschuwd. De alarmen worden ook gehoord en gezien wanneer de verpleegkundige in een andere patiëntenkamer is.

Apparatuur

Om u enigszins wegwijs te maken in de apparatuur die u rondom het bed kunt aantreffen, zetten wij hieronder de meest voorkomende op een rijtje. Welke apparatuur er wordt gebruikt, hangt af van de reden waarom iemand is opgenomen op de IC.

  • Een infuus in een ader, waardoor infuusvloeistof en medicijnen kunnen worden toegediend
  • Een infuus in de slagader, welke de bloeddruk registreert en waaruit bloed kan worden afgenomen
  • Stickers op de borst, om het hartritme en de ademhaling in de gaten te houden
  • Een sensor op de vinger of het oor, om het zuurstofgehalte in het bloed te meten
  • Een maagsonde in een van de neusgaten, om voeding toe te dienen (sondevoeding), of om maagsappen uit de maag te hevelen en zodoende misselijkheid te voorkomen
  • Een katheter in de blaas voor de afvoer van urine. Hiermee kan ook exact bepaald worden hoeveel urine er wordt geproduceerd
  • Een centrale lijn (infuus) in een ader aan de zijkant van de hals, onder het sleutelbeen of in de lies; hiermee kunnen meerdere infuusvloeistoffen en medicijnen tegelijkertijd worden toegediend
  • Een beademingsbuis (tube) gaat via de mond naar de luchtpijp, dit is nodig in het geval dat de ademhaling een te grote inspanning voor de patiënt wordt. De tube gaat langs de stembanden, waardoor praten niet mogelijk is

Bewaking

Iedere patiëntenkamer is voorzien van een camera waarmee de patiënten kunnen worden geobserveerd. Al deze gegevens zijn ook zichtbaar in de verpleegpost. Deze beelden worden niet opgeslagen. Camerabewaking bevordert de veiligheid van patiënten in een éénpersoonskamer en/of patiënten die onrustig zijn.

Sluit de enquête