Team dienst geestelijke verzorging

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u heel wat indrukken te verwerken. Dit kan bij u gedachten en gevoelens oproepen die u diep raken in uw levens- en geloofsovertuiging.

Waarom overkomt dit mij? Wat is nog de moeite waard in mijn leven? Wellicht komt u voor ingrijpende beslissingen te staan. Het kan zijn dat u een gesprekspartner wenst die u kan steunen en helpen bij de vragen die het leven u stelt. In het Maastricht UMC+ zijn geestelijk verzorgers aanwezig op wie u een beroep kunt doen. Zij zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, kerkelijk of niet.

Als u contact met een geestelijk verzorger wilt, kunt u (laten) bellen naar het secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging, telefoon 043-3875338, of dit melden bij een verpleegkundige van uw afdeling. In crisissituaties is altijd een geestelijk verzorger bereikbaar – dus ook in het weekend en 's nachts. 

Drs. Bence Bánki

Dhr. Bánki is geestelijk verzorger en heeft als bijzonder aandachtsgebied de Intensive Care en een aantal andere afdelingen. Hij richt zich onder meer op het welbevinden van patiënten en naasten op de IC en op patiënten die er langer moeten verblijven.

Wie even tot zichzelf wil komen, kan het Stiltecentrum bezoeken. Hier kunt u dag en nacht terecht.

stiltecentrum
Stiltecentrum
Sluit de enquête