Sepsis

Sepsis is een ernstige ontstekingsreactie van het hele lichaam op een infectie. Het is een ernstig ziekebeeld waarbij bacterieën hun toxinen (schadelijke, giftige stoffen) vrijgeven aan het bloed. Het lichaam kan hierop reageren met koorts, een snelle hartslag en bloeddrukdaling. Hierdoor wordt de doorbloeding van organen minder en kunnen deze minder goed functioneren. Als dit bij meerdere organen gebeurt noemen we dit "multi-orgaanfalen".

Behandeling

De patiënt zal zo snel mogelijk worden behandeld. De infectie zal worden bestreden met antibiotica. Om deze gericht op de specifieke bacterie te kunnen geven worden eerst kweken van lichaamsmateriaal afgenomen. Bloeddrukdalingen worden gecompenseerd door het toedienen van vocht via een infuus. Dit gebeurt soms met grote hoeveelheden waardoor de patiënt flink kan opzwellen. Als het toedienen van vocht onvoldoende effect heeft worden er medicijnen gegeven die de bloeddruk ondersteunen. Indien noodzakelijk en mogelijk zal de functie van de falende organen worden overgenomen, bijvoorbeeld beademing bij falende ademhaling en dialyse indien de nieren onvoldoende werken.

Sluit de enquête