De Intensive Care

Samenwerking

IC Laurentius ziekenhuis

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het academisch ziekenhuis Maastricht werken vanaf 1 februari 2012 duurzaam samen op het gebied van Intensive Care zorg. De intensivisten van het Laurentius ziekenhuis en het MUMC+ vormen hierbij een personele unie en werken deels op beide locaties. In het Laurentius ziekenhuis worden alle patiënten, net als in het MUMC+, behandeld op een hoogwaardig kwalitatief niveau. Uitzondering hierop zijn patiënten voor hartchirurgie, na een groot ongeval, met neurologisch letsel of met hematologische maligniteiten.

Patiënten die langdurig op de IC van het Laurentius ziekenhuis liggen worden besproken met de collega's in het MUMC+ en wanneer nodig worden deze patiënten overgeplaatst naar het MUMC+ Door deze samenwerking wordt de continuïteit en kwaliteit van de IC in het Laurentius Ziekenhuis voor de toekomst kwalitatief duurzaam geborgd.

ICUZON

Vanaf juni 2011 hebben 10 Limburgse en Brabantse ziekenhuizen een overeenkomst gesloten tot verregaande samenwerking op het gebied van de intensieve zorg (intensive care, IC) in de ICUZON regio (= Intensive Cares Units Zuid-Oost Nederland). Bedoeling is dat door het samenwerkingsverband de juiste patiënten (eerder) in het juiste IC-bed met het juiste IC-zorgniveau terechtkomen waardoor de zorg geoptimaliseerd wordt. Bijkomend effect zou moeten zijn dat de IC-zorg efficiënter en goedkoper wordt.

De ziekenhuizen die aan het samenwerkingsverband meedoen, zijn: het St. Anna Ziekenhuis Geldrop, het Zuyderland Heerlen, het azM/ Maastricht UMC+, het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Elkerliek Ziekenhuis Helmond, het St. Jans Gasthuis Weert, het Laurentius Ziekenhuis Roermond, het Maxima Medisch Centrum Veldhoven, het Zuyderland Sittard en het Viecuri Medisch Centrum Venlo/Venray. De afdeling Intensive Care van het Maastricht UMC+ is het coördinerende centrum van het samenwerkingsverband, dat ICUZON heet. Prof. dr. Paul Roekaerts, hoofd IC van het azM/Maastricht UMC+, is tot voorzitter van ICUZON benoemd. De regio-intensivist Uli Strauch en de regiomanager Jean-Pierre Gielen coördineren in brede zin de activiteiten van het samenwerkingsverband en zijn belast met de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden die voortvloeien uit de doelstellingen van het samenwerkingsverband.

Het jaarverslag ICUZON vindt u hier:

http://www.heritage.azm.nl/Afbeeldingen/ebooks/Jaarverslag_ICUZON_20132014indd/index.html