De Intensive Care

Samenwerking

IC Laurentius ziekenhuis

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het academisch ziekenhuis Maastricht werken vanaf 1 februari 2012 duurzaam samen op het gebied van Intensive Care zorg. De intensivisten van het Laurentius ziekenhuis en het MUMC+ vormen hierbij een personele unie en werken deels op beide locaties. In het Laurentius ziekenhuis worden alle patiënten, net als in het MUMC+, behandeld op een hoogwaardig kwalitatief niveau. Uitzondering hierop zijn patiënten voor hartchirurgie, na een groot ongeval, met neurologisch letsel of met hematologische maligniteiten.

Patiënten die langdurig op de IC van het Laurentius ziekenhuis liggen worden besproken met de collega's in het MUMC+ en wanneer nodig worden deze patiënten overgeplaatst naar het MUMC+ Door deze samenwerking wordt de continuïteit en kwaliteit van de IC in het Laurentius Ziekenhuis voor de toekomst kwalitatief duurzaam geborgd.