Links

Op een IC liggen

Een opname op de Intensive Care kan ook op lange termijn een enorme impact hebben op het leven.
Met de link naar deze website hopen wij u op weg te helpen. 
De website is voor (ex) Intensive Care patiënten en hun naasten. Klik hier