Familie/bezoekers

Klachten

Klachten

Heeft u een klacht of bent u ontevreden?
 
Meldt het bij de betrokken medewerker of vraag naar de unitleider van de betrokken afdeling.
U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen.
Wij vinden het heel belangrijk dat u tevreden bent over de gang van zaken en behandeling en verzorging van uw naaste.
 
Uw klacht heeft onze aandacht!

Wenst u meer informatie of wilt u een klacht indienen? Klik hier