Familie/bezoekers

Klachten

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend en dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en verzorging. Als u over de gang van zaken niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen. Lees hieronder over de verschillende mogelijkheden. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen.

Maak uw klacht kenbaar aan betrokken medewerker

Wij adviseren u uw klacht eerst te bespreken met de betrokken medewerker(s). U kunt ook vragen naar de leidinggevende van de betrokken afdeling. Bijvoorbeeld het hoofd van de polikiniek, de hoofdverpleegkundige of de zaalarts van de verpleegafdeling.

Patiëntenvoorlichting

Als u liever met iemand anders wilt praten over uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de patiëntenvoorlichters van het Patiëntenvoorlichtingscentrum in de Serrehal op niveau 1. In een gesprek bekijkt u samen met één van hen wat u met uw klacht wilt bereiken en hoe u dat het beste kunt aanpakken.

Klachtenfunctionaris

Als u wilt dat uw klacht diepgaand wordt uitgezocht, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het Maastricht UMC+. De klachtenfunctionaris, die onpartijdig is, heeft als taak te bemiddelen bij een klacht. Met bemiddeling wordt geprobeerd het contact tussen u en de hulpverlener te herstellen en gezamenlijk in goed overleg naar een bevredigende oplossing te zoeken.

De klachtenfunctionaris is van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur te bereiken via telefoonnummer 043-387 42 04. Buiten deze tijden kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken. U kunt een klachtenformulier en een akkoordverklaring downloaden (zie beneden). Deze ingevulde en getekende formulieren heeft de klachtenfunctionaris, samen met de omschrijving van de klacht, nodig om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. U kunt de klachtomschrijving en ingevulde getekende formulieren per post sturen naar Maastricht UMC+, Patiëntenzorg, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Postbus 5800, 6202 AZ  Maastricht of per mail klachten@mumc.nl.

Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht kunt u kosteloos terecht bij het Huis voor de Zorg, telefoon: 046-420 8159.

Klachtencommissie

Als u liever een formele uitspraak over de gegrondheid van uw klacht wilt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Patiëntenzorg van het Maastricht UMC+. De klachtbehandeling door de klachtencommissie is een formele, onafhankelijke procedure met een hoorzitting, waarbij beide partijen worden gehoord. Na de zitting vergadert de klachtencommissie over de gegrondheid van de klacht en komt tot een uitspraak. U ontvangt hiervan na enkele weken bericht.

Contact
Maastricht UMC+
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden, de gang van zaken en wat u kunt verwachten van de verschillende wijzen van klachtenopvang, vindt u op het patienten blad Klachtenopvang MUMC+. Deze folder kunt u ophalen op alle verpleegafdelingen en poliklinieken, en in het Patiëntenvoorlichtingscentrum.

Documenten

alles_naar_wens.pdf

PDF | 557.94 KB