De Intensive Care

De dagindeling

Op de afdeling wordt iedere ochtend visite gelopen door artsen (intensivisten, internisten, chirurgen, cardiologen, longartsen, nefrologen en anderen). Gedurende de hele dag wordt er zonodig onderzoek gedaan en wordt de behandeling waar nodig bijgestuurd.
Afhankelijk van de toestand van de patiënt komt er een fysiotherapeut, diëtist of  ergotherapeut langs. Tussendoor kan de patient als hij daar behoefte aan heeft televisie kijken, muziek luisteren of wordt er gezorgd voor activiteitentherapie (spel, puzzelen, handwerken etc). De familie weet goed wat de interessegebieden van de patiënt zijn en mag deze aangeven bij de verpleegkundige, dan kunnen wij daar rekening mee houden.
's Nachts proberen we het op de afdeling zo rustig mogelijk te houden, zodat de patiënten kunnen slapen. Het is echter mogelijk dat er door acute situaties 's nachts geluidsoverlast kan ontstaan. Om een beeld te krijgen van een dag op de afdeling Intensive Care volgt hieronder een globale dag- en nachtindeling. Soms kan alles echter heel anders verlopen, omdat zich onverwachte situaties kunnen voordoen.

Ochtendactiviteiten

 • Overdracht van de verpleegkundigen van de nachtdienst aan de dagdienst.
 • Persoonlijke verzorging.
 • Er wordt bloed afgenomen en een foto gemaakt van hart en longen.
 • Aan de patiënten die mogen eten wordt het ontbijt geserveerd.
 • De IC-arts komt langs om de patiënten te onderzoeken.
 • Als dit mogelijk is, mag de patiënt uit bed en op de stoel naast het bed zitten.
 • In het weekend is er op D3 en E3 tussen 11.00 en 12.00 uur bezoekmogelijkheid.
 • Het behandelplan voor de komende 24 uur wordt afgesproken door de IC-arts en de verpleegkundige tijdens het multidisciplinair overleg.
 • De fysiotherapeut  komt langs om te oefenen.

Middagactiviteiten

 • De broodmaaltijd wordt geserveerd.
 • De verpleegkundige of arts voert de nieuwe afspraken uit die voort vloeien uit het nieuwe behandelplan.
 • Tussen 12.00 en 14.00 uur worden de patiënten nog eens verzorgd en is er rusttijd
 • Als dit mogelijk is, mag de patiënt uit bed en op de stoel naast het bed zitten.
 • Tussen 14.00 en 15.00 uur is er bezoekmogelijkheid (op F3 tussen 14.00 en 14.30u)
 • Tussen 15.00 en 15.30 uur: overdracht verpleegkundigen van de dag dienst naar de avonddienst.

Avondactiviteiten

 • De warme maaltijd wordt geserveerd.
 • Persoonlijke verzorging.
 • Tussen 19.00 en 20.00 uur is er bezoekmogelijkheid (op F3 tussen 19.00 en 19.30u)
 • Rond 22.00 uur: gereedmaken voor de nacht.
 • Tussen 22.45 en 23.00 uur: overdracht verpleegkundigen van de avonddienst naar de nachtdienst.
 • Onderzoeken vinden de gehele dag plaats, ook tijdens het bezoekuur. Zo mogelijk wordt de contactpersoon daarover ingelicht.