Familie/bezoekers

Contact

 contact

Telefoonnummers

Intensive Care unit D3:                           043-387 63 41
Intensive Care unit E3:                           043-387 63 82
Intensive Care unit F3:                           043-387 43 80
High Dependency Care unit H3:         043-387 14 75

 E-mail intensive care:

info.intensivecare@mumc.nl
Uw mail wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.
(dit mailadres dient enkel voor het verkrijgen van algemene informatie en  niet voor het verkrijgen van informatie die betrekking heeft op onze patiënten.)

Secretariaat:

Mw. V.C.M Rikers secretaresse hoogleraar, office manager
Tel:043-3876387 Email: veronique.rikers@mumc.nl
Mw. J.H.I.J.M Castermans
secretaresse
Tel:043-3876393 Email: josette.castermans@mumc.nl
Mw. A. Kempener
Secretaresse
Tel: 043-3876385 Email: angelique.kempener@mumc.nl

Contactadres ziekenhuis

Afdeling Intensive Care (bv: E3)
t.a.v: (naam patiënt)
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Bezoekersadres ziekenhuis

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht