Smart4Health project

Iedere Europeaan binnen de lidstaten van de EU zou toegang moeten hebben tot zijn of haar eigen gegevens op het gebied van gezondheid en wel op een gemakkelijke en veilige manier.
 

Smart4Health is een Europees project, gefinancierd door het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie. Samen met partners uit de medische-, sociale- en technische wetenschappen als ook de industrie werkt het MUMC+ aan een Europese oplossing om het gezondheidsdata te digitaliseren, op te slaan en te kunnen delen over de grenzen heen.

Smart4Health Overview

Project website: https://smart4health.eu/nl/

Dit project ontving financiering van de Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 826117.
Sluit de enquête