De Mobiele Intensive Care Unit (MICU)

Aanmeldprocedure (professionals)

De insturend arts regelt, voordat hij contact opneemt met de MICU-coördinator, elders een adequaat IC-bed voor de betreffende patiënt. De insturend arts legt de toestand van de patiënt voor aan de MICU-coördinator, die de gegevens verzamelt en vastlegt. Hij/zij belt hiervoor met  telefoonnummer 043-3872777 

micu transportOp basis van de verzamelde gegevens stelt de MICU-coördinator vast of de criteria voor MICU-transport juist zijn toegepast, en in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een MICU-transport.
Indien er een positief transportadvies gegeven wordt, worden er afspraken gemaakt over het tijdstip van transport met de insturend arts en de Centrale Post Ambulancezorg (meldkamer ambulancezorg) welke de inzet van de MICU-ambulance verzorgt.

Contact gegevens:
Telefoon: 043-3872777 MICU-coördinator
Mailadres: micu.team@mumc.nl (link sends e-mail)

Onderstaande transportlijst kunt u gebruiken naast de telefonische aanmelding.
In het kader van patientveilgheid is het belangrijk dat de overdracht van essentiële informatie tussen de diverse hulpverleners correct verloopt.
Het ingevulde formulier (alleen de linkerzijde invullen) kunt faxen naar nr. 043-3874330
Namens het MICU-team, Dank voor uw medewerking.
 
Formulier MICU transport: